NÚDZ

Zkušenost s příznaky duševních poruch a jejich léčbou v těhotenství a po porodu

Vážená paní,

Systematické péči o duševní zdraví žen v těhotenství a po porodu není v České republice věnovaná dostatečná pozornost. V projektu, do kterého si Vás dovolujeme pozvat, chceme s Vaší pomocí tuto situaci změnit.

Cíle projektu:
• Zmapování zkušenosti s příznaky duševních poruch a jejich léčbou v těhotenství a po porodu u žen, které v těhotenství a/nebo po porodu zažily duševní nepohodu.

Formulář je v současnosti uzavřen.


Za tento formulář zodpovídá:
Antonín Šebela: antonin.sebela@nudz.cz