NÚDZ

Politické postoje, média a duševní zdraví

Děkujeme, že jste se rozhodl/a vyplnit tento dotazník, který je součástí širšího výzkumného projektu o vztahu užívání médií a duševního zdraví. Dotazník má dvě části: první vyplníte nyní a po zhruba půl roce Vám zašleme odkaz na druhou část. Každá část Vám zabere zhruba 20 minut. Budeme se Vás ptát na řadu otázek ohledně toho, jaká média sledujete, jak často, na Vaše politické postoje, anebo na pocity a zdraví.

Nepřemýšlejte dlouho o jednotlivých otázkách. Odpovídejte spontánně a plynule. Nejsou žádné správné a špatné odpovědi. Pokud jste ještě nikdy nezažil/a situaci, která je v otázce popsána, zkuste odhadnout, co byste prožíval/a.

Všechny údaje, které v dotazníku uvedete, jsou přísně anonymní. Co se nám však bohužel nepodařilo zařídit jinak: budeme od Vás potřebovat kontaktní e-mail, abychom Vám mohli zaslat druhou část dotazníku a obě části následně spárovat. Je nezbytné mít od Vás oba dva dotazníky, protože je výzkum založen právě na porovnání stavu u stejného člověka s odstupem času. Váš e-mail však bude uchován výhradně pro tento účel a poté bude vymazán a nebude nikde dále uchován ani nijak spojen s informacemi, které nám v dotazníku poskytnete. Zaručujeme Vám tedy přísnou anonymitu. (Výzkumník-administrátor, který bude rozesílat e-maily s odkazem na druhý dotazník po půl roce, přiřazuje dotazníkům náhodné kódy a nemá přístup k samotným datům z dotazníků. Datový analytik, který bude data zpracovávat, bude pracovat jen s těmito kódy, a e-mailové adresy neuvidí.)

Dotazník vytvořil autorský tým z Národního ústavu duševního zdraví pod vedením doc. Ladislava Kesnera, Ph.D., za podpory Grantové agentury ČR (Dopad mediálních zpráv na duševní zdraví: kognitivní a neurální mechanismy).

Formulář je v současnosti uzavřen.


Za tento formulář zodpovídá:
Veronika Fajmonová: veronika.fajmonova@nudz.cz