NÚDZ

Covid19

Dotazníkové šetření

Děkujeme, že jste se rozhodl/a vyplnit tento dotazník, který je součástí širšího výzkumného projektu o vztahu užívání médií a duševního zdraví. Dotazník má však dvě části: jeden vyplníte nyní a po zhruba půl roce Vám zašleme odkaz na jeho druhou část. Každá část Vám zabere zhruba 10 minut. Budeme se Vás ptát na řadu otázek ohledně toho, jaká média sledujete, jak často apod., anebo i na Vaše pocity a zdraví. Prosíme Vás, abyste věnoval/a zvýšenou pozornost instrukcím, které Vás budou vyzývat k popisu Vašich pocitů v různých časových úsecích (například "v minulém týdnu", "v minulém roce" nebo "celoživotně").

Všechny údaje, které v dotazníku uvedete, jsou přísně anonymní. Co se nám však bohužel nepodařilo zařídit jinak: budeme od Vás potřebovat kontaktní e-mail, abychom Vám mohli zaslat druhou část dotazníku a obě části následně spárovat. Je nezbytné mít od Vás oba dva dotazníky, protože je výzkum založen právě na porovnání stavu u stejného člověka s odstupem času. Váš e-mail však bude uchován výhradně pro tento účel a poté bude vymazán a nebude nikde dále uchován ani nijak spojen s informacemi, které nám v dotazníku poskytnete. Zaručujeme Vám tedy přísnou anonymitu. (Výzkumník-administrátor, který bude rozesílat e-maily s odkazem na druhý dotazník po půl roce, přiřazuje dotazníkům náhodné kódy a nemá přístup k samotným datům z dotazníků. Datový analytik, který bude data zpracovávat, bude pracovat jen s těmito kódy, a e-mailové adresy neuvidí.)

Dotazník vytvořil autorský tým z Národního ústavu duševního zdraví pod vedením doc. Ladislava Kesnera, Ph.D., za podpory Grantové agentury ČR (Dopad mediálních zpráv na duševní zdraví: kognitivní a neurální mechanismy).

Formulář je v současnosti uzavřen.


Za tento formulář zodpovídají:
Dominika Grygarová: dominika.grygarova@nudz.cz
Petr Adamek: petr.adamek@nudz.cz