NÚDZ

Eclectic studie

Vážená paní, vážený pane,
byl/a jste vyzván/a k účasti ve studii „Zážitky podobné halucinacím a jejich vztah ke kognitivním zkreslením“, která je řešena na pracovišti Národního Ústavu Duševního Zdraví (NUDZ).

Cílem této studie je zjistit prevalenci zážitků podobných halucinacím v neklinické populaci a zmapovat souvislosti tohoto fenoménu s tendencí k unáhleným závěrům a osobnostními charakteristikami.

Jak bude studie probíhat?
Studie probíhá formou online šetření.Po souhlasu s účastí na výzkumu a vyplnění demografických údajů budete vyzváni k vyplnění několika dotazníků a k absolvování krátké experimentální úlohy. Celkově Vám vyplnění tohoto dotazníku zabere cca 15 min.

Pokud máte zájem se do studie zapojit, přečtěte si prosím Informace pro účastníky studie a Informovaný souhlas a uložte si kopii (po otevření odkazu stiskem pravého tlačítka myši a Uložit jako...)

V případě, že máte jakékoli otázky ohledně studie, lze se obrátit na koordinátorky projektu: Bc. Petru Šustovou (email: petra.sustova@nudz.cz) a Mgr. Evu Kozákovou (email: eva.kozakova@nudz.cz).

Pokud jste již dotazník vyplňoval(a) a znáte svůj ID kód, který jste obdržel(a) při prvním přístupu na stránku, zadejte ho prosím zde:

Jste tu poprvé?

Před vyplněním formuláře si prosím přečtěte informovaný souhlas.


Za tento formulář zodpovídá:
Eva Kozáková: eva.kozakova@nudz.cz